Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Historia Szkoły w Goraju

W dawnych czasach las uważany był przede wszystkim jako teren łowiecki. Dlatego też od pracowników leśnych wymagano prawie wyłącznie wiadomości i umiejętności z dziedziny łowiectwa. Ale rozwój życia gospodarczego i wzrost znaczenia lasów jako bazy surowca drzewnego wymusił zmiany w tej dziedzinie.

Początki właściwego szkolnictwa leśnego w Europie przypadają na drugą połowę XVIII w. Pierwsza szkoła leśna powstała na terenie Niemiec w 1763 r. Następnie w Danii w 1786 r., w Austrii w 1813 r. i we Francji w 1824 r. Polska pod tym względem niewiele dała się wyprzedzić, gdyż już w 1774 r. wprowadzona została nauka leśnictwa na Akademii Krakowskiej i Wileńskiej oraz w niższych szkołach przy nauce gospodarstwa krajowego.

Po II wojnie światowej zaszła potrzeba uzupełnienia luk powstałych w administracji leśnej. W tym celu tworzono ośrodki szkoleniowe, których zadaniem było szybkie wykształcenie średniego personelu leśnego.

Goraj-ZamekJednym z ośrodków szkoleniowych utworzonych przez Ministerstwo Leśnictwa w 1945 r. była Państwowa Szkoła dla Leśniczych w Goraju. Jej pierwszym organizatorem był Stanisław Hasny. Niestety po paru miesiącach z powodów rodzinnych musiał opuścić Goraj. W pierwszych dniach sierpnia 1945 r. kierownictwo organizującej się placówki objął inż. Bronisław Paszyński – pierwszy dyrektor gorajskiej szkoły. Z dniem 1 października 1945 r. zmieniono nazwę Szkoły na Leśny Ośrodek Szkoleniowy. Odbywały się tu kilkumiesięczne kursy. W okresie od 1945 r. do 1948 r. w LOS w Goraju przeszkolono w sumie 360 słuchaczy na 5 kursach dla leśniczych, 1 kursie dla pracowników urządzeniowych i 1 kursie dla sekretarzy nadleśnictw.

W 1948 r. Ministerstwo Leśnictwa przystąpiło do likwidacji ośrodków szkoleniowych, gdyż spełniły one już swoją funkcję i braki kadrowe w leśnictwie zostały uzupełnione. Los ten spotkał także Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Goraju. Na jego miejsce jednak utworzone zostało zarządzeniem Ministerstwa Leśnictwa z dnia 20 czerwca 1948 r. Gimnazjum Leśne. Z dniem 1 grudnia 1948 r. zostało ono przemianowane na Liceum Leśne I Stopnia, a obowiązki dyrektora Szkoły objął inż. Stefan Warkocz.

Dnia 1 września 1951 r. dotychczasowe Liceum Leśne I Stopnia zostało przekształcone w Technikum Leśne w Goraju. W maju 1952 r. technikum opuścili pierwsi absolwenci legitymujący się świadectwem dojrzałości i tytułem zawodowym technik leśnik. Z dniem 15 sierpnia 1952 r. dyrektor mgr inż. Stefan Warkocz przeszedł do pracy w Okręgowym Zarządzie LP w Poznaniu, a nowym dyrektorem został inż. Zygmunt Sokołowski przeniesiony z Technikum Leśnego w Białowieży.

W ostatnich dniach sierpnia 1963 r. oddano do użytku nowy pawilon szkolny. Wcześniej zarówno pracownie przedmiotowe jak i internat mieściły się w zamku.

W 1965 r. otwarto Wydział Zaoczny, który przetrwał do roku 1984.

30 kwietnia 1966 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia sztandaru szkolnego, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter.

28 września 1968 r. odbyła się uroczystość nadania Technikum Leśnemu w Goraju imienia inż. Jana Kloski – wybitnego leśnika i pedagoga. Z tej okazji został wręczony Szkole nowy sztandar, na który złożyli wówczas i składają do dziś ślubowanie uczniowie klas pierwszych. Uchwałą Rady Pedagogicznej dzień 28 września został uznany Dniem Patrona Szkoły.

W 1975 r. inż. Zygmunt Sokołowski odszedł na emeryturę a nowym dyrektorem został mgr inż. Feliks Latuszek.

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Pile dotychczasowe Technikum Leśne im. inż. Jana Kloski w Goraju z dniem 1 września 1978 r. przemianowano na Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego im. inż. Jana Kloski w Goraju. Po likwidacji w 1984 r. Wydziału Zaocznego szkoła powróciła do nazwy Technikum Leśne im. inż. Jana Kloski w Goraju.

W roku 1990 na emeryturę przeszedł mgr inż. Feliks Latuszek, a nowym dyrektorem został mgr inż. Leszek Sikora.

Decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do Technikum Leśnego w Goraju przeniesiono klasy z Policealnego Studium Leśnego z Porażyna i od 1 września 1993 r. obie szkoły połączono w Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju.

Dnia 1 stycznia 1999 r. Szkoła w ramach reformy oświaty przeszła z resortu Ochrony Środowiska do Starostwa Powiatu Czarnkowsko–Trzcianeckiego. Dnia 1 września 2000 r. Zespół Szkół Leśnych w Goraju powiększył się o dwie nowe szkoły: 3-letnie Zaoczne Technikum Leśne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i Zaoczną Policealną Szkołę Leśną. 18 czerwca 2003 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak i Starosta Powiatu Czarnkowsko–Trzcianeckiego Wiesław Maszewski podpisali porozumienie o przekazaniu Szkoły z samorządu powiatowego do samorządu wojewódzkiego. Od 1 lipca 2003 r. organem prowadzącym Szkołę był Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Dnia 1 czerwca 2006 r. na emeryturę przeszedł dyrektor mgr inż. Leszek Sikora. Funkcję pełniącego obowiązki dyrektora szkoły na trzy miesiące objął mgr Roman Malich. Od 1 września 2006 funkcję dyrektora pełni mgr inż. Albert Tabaka.

Od 1 styczna 2008 r. organem prowadzącym Szkołę jest minister właściwy ds. środowiska.

 

 DYREKTORZY SZKOŁY

B.PaszyńskiS.WarkoczZ.SokołowskiF.Latuszek

             Bronisław Paszyński             Stefan Warkocz              Zygmunt Sokołowski             Feliks Latuszek                   

    dyrektor w latach                 dyrektor w latach                 dyrektor w latach                  dyrektor w latach   

          1945-1948                                1948-1952                               1952-1975                                 1975-1990            

 

L.SikoraR.MalichA.Tabaka

     Leszek Sikora                      Roman Malich                        Albert Tabaka 

  dyrektor w latach                    p.o. dyrektora                            dyrektor 

       1990-2006                     1.06.2006 - 31.08.2006                 od 1.09.2006

 
   

HYMN TECHNIKUM LEŚNEGO W GORAJU

Słowa: Jan Łopuski
Muzyka: NN
Hymn gorajski był śpiewany na apelu w zamku w latach 70-tych
Spisał: Michał Czekała i Zbigniew Górecki

Wśród polan i borów rozległych,
wznosi się zamek gorajski.
Wśród buków i dębów kudłatych,
rytm tętni raźno spartański.

Zielone berety, to leśna brać,
to zuchy, to młode chwaty.
Potrafią noc tańczyć i rano wstać,
by w bory wyruszyć na czaty.

 

 

PUBLIKACJE

70-lecie Szkoły monografia

2015 r.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.